logo
Ara
Giriş Yap
    Henüz favoriler yok

Favorilerim İlanlar

KULLANIM KOŞULLARIMIZ

Kullanım Koşullarımız

Son güncelleme: 8 Haziran 2021

1. Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”) rentrovi.com platformunda (veya RentRovi tarafından belirlenecek diğer adres ve/veya mobil uygulamaları) (“İnternet Sitesi” ve “Mobil Uygulama”) kiralık konut hizmetinden faydalanacak kişiler (“Kiracı”) ile platform sahibi olan RentRovi Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“RentRovi”) arasında akdedilmiştir.

İşbu sözleşmede RentRovi ile Kiracı birlikte "Taraflar" ve bunlardan her biri ayrı ayrı "Taraf" olarak tanımlanır.

Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2. Konu ve Amaç

İşbu Sözleşme platforma üye olup konut kiralama hizmetinden faydalanan Kiracı ile platform sahibi RentRovi arasındaki hak ve hükümlülükleri belirler.

3. Tanımlar

a) Platform: https://www.rentrovi.com adresinde veya mobil uygulamalarında yerleşik sistemi belirtir.

b) Platform sahibi: RentRovi Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve yetkilendirilmiş kişileri belirtir.

c) Konut Sahibi: Kendisine ait konutu veya kiralamaya yetkilendirilmiş konutu platform üzerinden kiraya veren kişilerdir.

d) Kiracı: Konutu kendi adına veya yetkiyi veren kişi/kurum adına kiralayan kişilere denir.

e) Sözleşme: Konut Sahibi ile Platform Sahibi arasında yapılan yazılı akdi belirtir.

f) Kiracıyı Karşılama Hizmeti: Konutun kiraya verilmesi için kiracılar konut adresine ilgili tarih ve saatte davet edilir. Bu hizmet platform tarafından konut sahibine verilir.

g) Rovi: RentRovi Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yetkilendirilmiş konut sahibine ve kiracıya danışmanlık sağlayan kişilerdir.

h) RR-Depozitosuz Kiralama: RentRovi tarafından oluşturulan özel bir kiralama modelidir ve Türkiye'de bir ilk! Eve göre 1/2 ila 3/4 depozito alınır, 12 taksite bölünür ve aylık kira üzerinden bir yıla yayılır. Bu modelde depozito ücreti iade edilmez.

i) Depozitosuz Kiralama: Şu andan itibaren, bugüne kadar ödediğiniz depozito ücreti, bu modelle tamamen cebinizde kalıyor. Ev sahibi olarak tüm yıllık kiranızı peşin alabilirsiniz ve aylık kira ödemesi derdiniz kalmaz.

4. Kiracı Yükümlülükleri

a) Platform içerisinde kiracı,
i) Platforma üye olduktan sonra güvenlik kontrolünden başarıyla geçmesi gerekir.
ii) Kiracı, konut kiralamak için platform içerisindeki ilanlara göz atabilir.
iii) Kiracı, konutu görmek için Kiracıyı Karşılama hizmeti talebinde bulunur.
iv) Kiracı, konutu gördükten sonra onay vermesinden sonra Konut Sahibi ile arasında kira sözleşmesi imzalanır.

b) Kiracıyı Karşılama hizmeti kapsamında, Kiracı, Platform üzerinden RentRovi’in müdahalesine gerek olmaksızın Kiracıyı Karşılama yapabilecektir. Kiracıyı Karşılamanınn tamamlanması için RentRovi, Kiracı’dan kaparo ve/veya hasar depozitosu isteyecektir.

c) Platform kapsamında yer alan Kiracıyı Karşılamalar ile bu Kiracıyı Karşılamaların iptali veya Kiracıyı Karşılama saatlerinin kiraya veren tarafından değiştirilmesi halinde, Kiracı’ya Platform’da kayıtlı bulunan iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.  Kiracı, işbu bilgilendirme kapsamında değiştirilen Kiracıyı Karşılama saatini veya tarihini kabul etmesi halinde ilgili Kiracıyı Karşılama belirlenmiş tarihe alınmış kabul edilecektir.

d) Kiracı’nın değiştirilen Kiracıyı Karşılama tarihini kabul etmemesi veya Kiracıyı Karşılamanın Konut Sahibi tarafından iptal edilmesi halinde Kiracı’ya ödemiş olduğu kaparo ve veya hizmet bedeli iade edilecektir.

e) Kiracı, Kiracıyı Karşılamadan ya da Kiracıyı Karşılama iptali veya değişikliğinden doğan herhangi bir durumda RentRovi’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kiracı’nin Kiracıyı Karşılama hizmeti alması durumunda, Kiracıyı Karşılama yapıldıktan sonra Kiracıyı Karşılama iptalinin gerçekleştirilmesi ya da Kiracıyı Karşılama tarih ve saatinde konutta bulunmaması gibi sadece kendisine atfedilecek nedenlerden ötürü hizmetin gerçekleşmemesi durumunda, RentRovi’ye ödemiş olduğu hizmet bedelinin hiçbir şekilde iadesini talep etmeyeceğini ve söz konusuücretin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Kiracı, Kiracıyı Karşılama hizmeti alımının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.maddesinde de yer alan cayma hakkı kullanılamayacak ürün ve hizmetler kategorisi içerisinde yer aldığını, bu kapsamda Kiracıyı Karşılama hizmeti alımı sonrasında Kiracıyı Karşılamanın Platform üzerinden kendisi tarafından iptal edilmesi halinde herhangi bir hizmet bedeli iadesinin söz konusu olmayacağını kabul eder.

h) Kiracı, işbu Sözleşme ve Platform üzerinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmete ilişkin olarak RentRovi tarafından yapılan/yapılacak her türlü bildirimi ve bu bildirimlere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kiracı, RentRovi Platform’una üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, RentRovi’in bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kiracı tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Kiracı sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinden üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan RentRovi’in herhangi bir sorumluluğu yoktur

k) Kiracı ve beraberindekiler konutu, havuzu, bahçe mobilyalarını, konutta kendilerine çalışır ve sağlam durumda teslim edilen tüm elektrikli ve elektronik eşyalar ile diğer mobilyaları temiz kullanmakla yükümlüdür.

l) Kiracı ve beraberindekiler kendilerine temiz teslim edilen tüm eşyaları aynı şekilde temiz bırakmak zorundadır. Çıkış günü tüm çöpler atılmış ve bulaşıklar yıkanmış şekilde konut teslim edilmelidir. Aksi durumlarda ve konutun makul ölçülerin üzerinde kirli bırakıldığı durumlarda RentRovi bir temizlik ücreti tutarı talep edebilecektir.

m) Konutta oluşan herhangi bir hasar durumunda, Kiracı RentRovi’yi haberdar etmekle yükümlüdür. Kiracı ve beraberindekilerin konakladıkları süre içinde konuta verecekleri her türlü hasar ve kaybettikleri her türlü eşyanın bedeli eğer depozito alınmışsa bu depozitodan düşülecek, hasar depozitosu alınmamışsa Kiracıdan nakit olarak ödemesi talep edilecektir.

n) Kiracı ve beraberindekiler toplumsal ve ahlaki kurallara uymaya, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamaya, yüksek sesle müzik dinlenmemeye, ülkemiz kanunlarınca yasaklanan ve suç teşkil eden davranışlarda bulunmamaya özen göstermelidirler. Bu gibi nedenlerle Kiracı ve beraberindekiler hakkında RentRovi’e bir şikayet ulaşması durumunda RentRovi Kiracıdan kiralama süresi dolmadan konutu boşaltmasını isteme hakkına sahiptir.

o) Kiracı, Platform’u kullanılırken ve Platform’a her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı RentRovi’in uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Kiracı, Platform’un kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı RentRovi’nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

q) Kiracı, kendisine ait hesap üzerinden Platform’a erişecek ve işlem yapacak tüm kişilerin tüm işlem ve fiillerinin kendi adı ve hesabına yapıldığını ve kendisini bağladığını, işbu Sözleşme’ye ve ilgili tüm mevzuata uygun davranmasını sağlayacağını, işbu kişilerin  tüm işlem ve fiillerinden bizzat sorumlu olduğunu, ilgili kişilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye ve/veya mevzuata aykırı işlem ve fiillerinden dolayı RentRovi’in uğrayabileceği zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. RentRovi Yükümlülükleri

a) RentRovi Kiracıyı Karşılamalarda ya da Kiracıyı Karşılamaların iptal ve değişiklik işlemlerinde Kiracı’ya bilgi vermekle yükümlüdür.

b) RentRovi, Platform üzerinden sunulan hizmetler kapsamında Kiracı’ya yalnızca Platform’a kayıtlı bulunan iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme yapabilecektir.

c) RentRovi ile Kiracı hukuken bağımsızdırlar. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

d) RentRovi yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerine Kiracı’nin bilgilerini, Kiracı’nın önceden iznini almaksızın ilgili mercilere bildirebilir.

e) RentRovi İnternet Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti göstermekle yükümlüdür.

f) RentRovi, Platform’un hatasız çalışacağını taahhüt etmemektedir.

g) RentRovi, Kiracı’nın verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

h) RentRovi kendi takdirine bağlı olarak, Platform’un tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.

i) Platform, RentRovi’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir ve RentRovi bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiçbir surette sorumlu değildir.

j) Ücretlendirme dahil olmak üzere Platform üzerinden hizmetlerin sunumuna ilişkin koşullarda gerek RentRovi’in münhasır takdirine bağlı olarak gerekse mevzuat ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların talimatları nedeniyle zorunlu olarak herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum RentRovi tarafından Platform üzerinden Kiracı’ya bildirilecek ve bildirim tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kiracı tarafından ilgili değişikliklerin kabul edilmemesi halinde Kiracı’nin Platform’a erişimi sona erdirilecektir.

6. Hesap İşlemleri

Konut Sahibi tarafından, Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde RentRovi’in Konut Sahibi’nin oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma, girdiği tüm içerikleri yayından kaldırma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.

7. Ücretlendirme

a) RentRovi'ye üye olmak tamamen ücretsizdir. Yalnızca kiracı olarak bir ev kiralamak istediğinizde hizmet bedeli alınır.

b) Kiracı, kiraladığı konut için yapacağı ödemeyi sadece RentRovi’ye yapacağını, RentRovi dışında konut Sahibi ya da üçüncü kişilere yapacağı ödemenin hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu halde söz konusu ücreti RentRovi’e tekrar ödemek durumunda kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) İşbu madde 7/a hiçbir şekilde RentRovi’in 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve sair mevzuat uyarınca RentRovi’in ödeme ya da elektronik para kuruluşu olduğu şeklinde yorumlanamaz.

d) Ücretlendirme ve hizmet modeli ile ilgili tüm detaylar www.rentrovi.com/ev-sahibi/ adresinde yayınlanmaktadır.

8. Çerezler

a) Oturum açma e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, doğum yılı, IP adresi, konum verilerinizi toplarız.

b) İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde sonraki ziyaretinize dair kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularınızın hatırlanması için ilgili verileri toplarız.

c) Hesabınıza bağlı bir şekilde üçüncü parti uygulamalardaki sosyal medya hesap veya diğer online hesaplarınızdaki belirtilen bilgileri toplarız. Örneğin; Facebook veya Google hesabınızla giriş yaptığınız takdirde bu tür bilgilere ulaşmak için sizden izin isteriz.

d) Hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmeye, bültenlere kayıt olabilmeye veya üçüncü bir uygulama üzerinden sizi bir anket doldurmaya veya bir çekiliş, yarışma vs katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, eposta adresiniz, telefon numaranız, adresinize ait kişisel verilerinizi toplar ve saklarız.

e) Canlı destek panelimiz üzerinden ilettiğiniz mesajlarınızla birlikte adınız, e-posta adresiniz, IP adesiniz, konumunuz ve işletim sisteminiz gibi verilerinizi otomatik yöntemlerle toplarız ve saklarız.

9. Fikri Mülkiyet

a) RentRovi, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyal”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir.

b) İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.

c) İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı RentRovi’in hukuki ve cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

10. Mücbir Sebepler

a) Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su baskını, grev, deprem, savaş, iç savaş, isyan veya idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme gibi kendi kontrolü dışındaki benzeri sebepler nedeniyle yerine getirememesi bu Taraf’ın sorumluluğu sonucunu doğurmayacak ve bu durum mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

b) Mücbir sebebin 30 (otuz) takvim günü boyunca ortadan kalkmaması durumunda, Taraflar’dan her biri Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

c) İşbu Sözleşme bağlamında internet servis sağlayıcılarından ve diğer ilgili kuruluşlardan kaynaklanan kesinti ve gecikmeler ve üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen, acil bakım onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar, deprem, pandemi gibi haller mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu cihetine gidemeyeceklerdir.

11. Sözleşme Feshi ve Sebepleri

a) İşbu Sözleşme, Kiracı veya RentRovi tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

b) Kiracı, işbu Sözleşme hükümleri kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Sözleşme’nin RentRovi’in her türlü tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal feshedilebileceğini ve/veya RentRovi’in Kiracı’nin erişimini askıya alma veya derhal sona erdirme hakkının bulunduğunu, bu kapsamda RentRovi’in uğrayabileceği her türlü zararı ve ödemekle yükümlü olabileceği her türlü idari, cezai, adli para cezalarını derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kiracı, hesabını üçüncü kişilere kiralayamaz ve/veya kullandıramaz; aksinin tespiti halinde üyelik derhal sona erdirilir.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık halinde, İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili olacaktır.

13. Sözleşme Yürürlülüğü

İşbu Sözleşme Kiracı tarafından, platforma üye olarak kayıt olması anından veya Platform kapsamında sunulan hizmetleri kullanmaya başlamasından itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir.